"de herinnering is er ons hele leven"

Prins® maakt het afscheid bijzonder dat past bij hen van wie we afscheid nemen


 

Betaalbaar Koop de kist en huur een mantel vanaf een dag Persoonlijk Mogelijkheid de mantel te voorzien van persoonlijke foto's en tekeningen  Duurzaam Na de plechtigheid ontdoet de kist zich van de mantel Onderscheidend Bepaal zelf een meerwaarde omtrent uitstraling en beleving